Hotline : 0942.88.44.89

Áp dụng quy trình kiểm nghiệm Tinopal trong thực phẩm

Để kiểm soát Tinopal trong thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã chỉ đạo Viện Kiểm nghiệm VSATTP quốc gia và Viện Vệ sinh y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu, xây dựng Quy trình kỹ thuật kiểm nghiệm Tinopal (CBS-X) trong thực phẩm.

Theo Công văn số 1731/ATTP-KN ngày 16/8/2013, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với các đơn vị liên ngành tại địa phương, tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở sở sản xuất, kinh doanh bún, bánh phở, bánh hỏi…; lấy mẫu kiểm tra và phát hiện Tinopal trong thực phẩm.

Trong giai đoạn này, các cơ quan, đơn vị có thể áp kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) sử dụng đầu dò huỳnh quang  để kiểm nghiệm xác định Tinopal (CBS-X) trong thực phẩm (quy trình kèm theo). Các cơ quan, đơn vị trước khi sử dụng phải thực hiện xác nhận hiệu lực của phương pháp theo quy định của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

http://suckhoedoisong.vn