Hình ứng dụng

Công Thức Sản Xuất Kẹo Dẻo Tham Khảo

Thành phần
Hàm lượng sử dụng (gam)
Tính năng
Đường
20
Tạo vị ngọt cho sản phẩm
Mạch nha
40 Tạo vị ngọt cho sản phẩm
Nước
40Tạo vị ngọt cho sản phẩm
Nước trái cây cô đặc (tùy loại)
10 Tạo vị trái cây đặc trưng cho sản phẩm
Gelatine
8 Tạo cấu trúc dẻo dai cho sản phẩm
Aicd citric
0,15 Điều chỉnh độ acid, tạo vị chua, chống oxy hóa
Aicd malic
0,2 Điều chỉnh độ acid, tạo vị chua, chống oxy hóa
Vitamin C 0.15 Điều chỉnh độ acid, tạo vị chua, chống oxy hóa
Pectin 0.5  Tạo gel
Hương (tùy loại) 0.1-0.3 Tạo hương đặc trưng
Màu
Tùy chỉnh Tạo màu
Texim AS.0
Tùy chỉnh
Chống dính khuôn
Texim C
Tùy chỉnh
Áo kẹo chống chảy dịch

Công thức này chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy vào sản phẩm và quy trình sản xuất thực tế, có thể điều chỉnh cho phù hợp.


phone icon
Số tổng đài 02839492497